Kontakt

Göran Billing • Måleri, grafik
Vaktgatan 1
262 35 Ängelholm
mobil: 0731 45 72 54, 0768 58 99 81
E-mail: goran.billing@ektv.nu 

Utställningsadress på Konstrundan NV-Skåne
Enkegården
Höja landsväg 2
262 93 Ängelholm
Bra P-platser för bussar

webmaster: Krumeluren AB • tomas@montelius.net